Historia zobowiązań a szansa na kredyt hipoteczny

karty

 

Jednym z elementów weryfikowanych na etapie badania naszej zdolności kredytowej jest historia zobowiązań. Dla instytucji bankowej, w której staramy się o przyznanie kredytu hipotecznego, tego rodzaju dane mogą być bardzo przydatne – są one częścią składową naszej całościowej sytuacji finansowej, która dla banku jest bardzo ważna. Chodzi bowiem tutaj o to, aby ustalić, czy osoba starająca się o zadłużenie dysponuje odpowiednimi środkami do spłaty zobowiązania. Oczywiście, zawsze jest tutaj pewien element ryzyka, ponieważ sytuacja finansowa może się zmienić. Niemniej jednak celem banku jest minimalizowanie szansy na takie przypadki poprzez selekcję kredytobiorców. Nie ma co dziwić się temu zjawisku, gdyż mechanizm ten ukierunkowany jest zarówno na ochronę banku, jak i osób zainteresowanych kredytem.

Dlaczego banki sprawdzają historię kredytową?

Jak już zostało powiedziane wcześniej, banki weryfikują osoby zainteresowane kredytami hipotecznymi ze względu na ryzyko związane z transakcją. Tego typu zadłużenie jest zazwyczaj długoterminowe i dotyczy wysokich kwot. Jeżeli taki kredyt zaciągnie ktoś niewypłacalny, instytucja bankowa znajdzie się w problematycznym położeniu. Dlatego właśnie sprawdza się zdolność kredytową – historia zobowiązań jest jednym z jej elementów. Patrząc na przeszłe oraz aktualne długi bank sprawdza, jakie jest nasze podejście do terminowego spłacania rat oraz ocenia naszą sytuację finansową. Jeżeli historia kredytowa jest pusta, oznacza to dla instytucji bankowej brak informacji, dlatego – wbrew temu, co mogłoby się wydawać - nie jest to wcale pożądane.

Gdzie szuka się informacji o historii zobowiązań?

Danych związanych z historią kredytową można szukać w naprawdę przeróżnych źródłach. Obecnie funkcjonuje bowiem całkiem sporo rejestrów i baz danych poświęconych właśnie dłużnikom. Często w takich zbiorach informacji dostępne są nie tylko negatywne wpisy, ale również pozytywne informacje dotyczące terminowego regulowania należności – ma to duże znaczenie z perspektywy procesu weryfikacji zdolności kredytowej. Warto zatem mieć tę kwestię na uwadze i – jeśli planujemy w przyszłości zaciągnąć kredyt hipoteczny – zacząć zawczasu budować na różne sposoby swoją historię zobowiązań. Trzeba jednak robić to rozsądnie – potrzebne są analizy naszego budżetu i dostępnych ofert.