Jakie pozytywne zmiany zaszły na rynku kredytowym w ostatnich latach?

dolars

W kraju można zauważyć pozytywne zmiany dotyczące rozwoju firm z sektora pozabankowego. Cała branża zyskała na jakości przez wiele interesujących czynników, szczególnie prawnych. W artykule poznasz zestawienie pozytywnych zmian, które wpłynęły w znaczący sposób na obsługę kredytobiorców.

Zmiany prawne i ograniczenie (likwidacja) lichwiarskich pożyczek

Jedna z najważniejszych zmian na rynku pożyczek gotówkowych dotyczy optymalizacji prawnej w zakresie kosztów pozaodsetkowych. Przed zmianami wiele firm pożyczkowych maksymalizowało zyski z opłat dodatkowych, z dziwnych prowizji, z opłat za dojazd do klienta. Po zmianach prawnych ustawodawca narzucił limit kosztów pozaodsetkowych. Krótko mówiąc nie da się zapłacić za pożyczkę gotówkową lichwiarskich stawek. W poprzednim okresie za pożyczki rzędu 1000 złotych wielu kredytobiorców traciło praktycznie cały majątek trwały. Wystarczyło do tego niewielkie opóźnienie w spłacie. Warto zauważyć, że limity zostały nałożone nie tylko na koszty pozaodsetkowe, ale również na ewentualne opłaty windykacyjne. Jeżeli kredytobiorca odczuje problemy z zachowaniem płynności gospodarstwa domowego nie straci przez to całego majątku rodzinnego, głównie nieruchomości. Po zmianach przepisów nastąpiło wyraźne oczyszczenie rynku kredytowego, często z nieuczciwych podmiotów. Firmy pożyczkowe z tego powodu zyskały wielu nowych kredytobiorców, często z najbiedniejszych i średnio zamożnych grup.

Stopy procentowe i większy dostęp do kredytowania popularnych produktów/usług

Duży wpływ na rynek kredytowy mają niskie stopy procentowe, czyli polityka monetarna nadzorowana przez Narodowy Bank Polski. Od lat w kraju panuje okres niskich stóp procentowych, który zachęca do kredytowania potrzeb, a nie do oszczędzania na lokatach bankowych. Oprocentowanie nominalne i koszty pozaodsetkowe powiązane z niskimi stopami procentowymi to wyraźna zachęta dla konsumentów. Kredytować można już nie tylko standardowe zakupy w dużych sieciach handlowych, ale również produkty w sklepach internetowych, usługi medyczne (szczególnie dentystyczne), częściowo wyjazdy turystyczne, prowadzenie działalności gospodarczej. Na razie w Polsce występuje tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o PKB i ograniczenie wskaźnika bezrobocia. Pozytywne prawo i zapowiadane zmiany dedykowane przedsiębiorcom również wpłyną na zainteresowanie rynkiem kredytowym. Im większy dochód gospodarstwa domowego, tym zazwyczaj większy nacisk na kredytowanie bardziej luksusowych potrzeb. Każda firma pożyczkowa działa w ramach ustawy o kredycie konsumpcyjnym. Jeżeli zaciągasz kredyty gotówkowe warto zapoznać się z tymi podstawowymi normami prawnymi. Nawet niezależny pośrednik udziela kredytów na wskazanej podstawie prawnej.

Dynamiczny rozwój technologiczny i lojalnościowy w branży kredytowej

Branża kredytowa rozwija się szczególnie dobrze w internecie. Portale z krótkoterminowymi chwilówkami cieszą się dużą popularnością. Firmy pożyczkowe obsługujące podobne serwisy promują przede wszystkim lojalność i zaufanie odnośnie spłaty zobowiązania. Po spłacie pierwszej, najczęściej stosunkowo niewielkiej pożyczki gotówkowej otrzymujesz większe limity, aż do osiągnięcia maksymalnych pułapów, niezwykle opłacalnych pod względem kosztów i obsługi klienta. Nie ma też problemu z szybkim porównywaniem kosztów kredytów gotówkowych i z monitorowaniem wiarygodności podmiotów w branży. Co myślisz o pozytywnych zmianach wdrożonych na rynku kredytowym w ostatnich latach? Czy często korzystasz z pożyczek krótkoterminowych?